• Telemedycyna 60+

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, w ramach którego planowane jest nieodpłatne objęcie trzymiesięczną opieką medyczną opartą na rozwiązaniach telemedycznych osób po sześćdziesiątym roku życia. Zadzwoń i dowiedź się więcej pod nr telefonu 609 401 817 lub 609 401 926!

 • Co mogę uzyskać w projekcie?

  - Trzy konsultacje z lekarzem Pierwszego Kontaktu

  - Konsultację z lekarzem Geriatrą

  - Zalecenia medyczne dostosowane do swojego stanu zdrowia

  - Dostęp do narzędzi telemedycyny dedykowanych osobom po 60-tym roku życia

 • Cel projektu

  Zwiększenie dostępu osób po 60-tym roku życia, do świadczeń zdrowotnych głównie telemedycznych w celu przeciwdziałania rozwojowi ich niesprawności, ograniczania  ryzyka uzależnienia od pomocy innych osób w wykonywaniu obowiązków w życia codziennego, a także ograniczania ryzyka hospitalizacji, zaostrzenia chorób przewlekłych współistniejących.

  ANKIETY

  INSTRUKCJA OBSUGI KONTA PACJENTA

  Opis projektu

  Skrojona na miarę potrzeb, fachowa, a przede wszystkim dostępna w domu opieka zdrowotna dla osób 60+ to możliwe!

  Wystarczy kliknięcie w naszą aplikację, żeby zalogować się na platformie telemedycznej dedykowanej opiece nad pacjentami po 60-tym roku życia.

  Trzeba tylko wcześniej zarejestrować się do programu Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu Geriatria we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023, realizowanego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu i jego partnerów, zgodnie z informacji zawartymi na stronie norweskie.4wsk.pl 

  Zalogowany na takiej platformie pacjent – nie wychodząc z domu – skorzysta z 3 wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a w razie potrzeby badań laboratoryjnych oraz konsultacji z geriatrą i edukacji zdrowotnej. W ramach projektu za pomocą standaryzowanych narzędzi badawczych zweryfikowany zostanie stan zdrowia uczestników, w tym zagrożenia schorzeniami często występującymi po 60-tym roku życia.

  Wyniki badań i informacje uzyskane podczas wywiadu medycznego z uczestnikami Projektu trafią do specjalistów poprzez platformę telemedyczną, po ich przeanalizowaniu pacjenci otrzymają zalecenia dotyczące optymalnej ścieżki leczenia oraz stylu życia, który będzie sprzyjał ich dobrej kondycji zdrowotnej. Spróbuj jakie to proste!

  Partnerzy Projektu

  Adres biura Projektu

  4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

  ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

  Kontakt:

  10:00 - 12:00
  609 401 817
  609 401 926